เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

Showing 141-160 of 1,928 items.
#IDประเภทข่าวสารหัวเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ 
    
14114071เผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนราชการประจำปี 25612018-10-11(not set)
14214131ประชุมชี้แจงและหารือการดำเนินงานโครงการชุมชนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดภัย(not set)(not set)
14314141การอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตอาหารโครงการชุมชนต้นแบบจัดการสิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดภัย(not set)(not set)
14414151เผยแพร่กิจกรรมกลุ่มเสริมสร้างการทำงานเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ โรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ 2562(not set)(not set)
14514161รายงานสรุปผล " โครงการอบรมการเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมแก่บุคคลากรโรงพยาบาลพะเยา"(not set)(not set)
14614181รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย2019-07-012019-07-05
14714201รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป2019-07-102019-07-22
14814281ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป2019-07-252019-08-17
14914321รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้2019-08-012019-08-09
15014331รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี2019-08-012019-08-09
15114401ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 สิงหาคม 2562 2019-08-132019-08-20
15214491เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปราบการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 2 2019-08-05(not set)
15314471รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25612019-08-05(not set)
15414481รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25622019-08-05(not set)
15514501เผยแพร่รายงานสรุปการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเรื่องร้องเรียนทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)2019-08-05(not set)
15614541เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 25632019-10-11(not set)
15714531เผยแพร่กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน2019-01-03(not set)
15814561รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดะเยา2019-08-232019-09-16
15914571ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และ นักวิชาการสาธารณสุข2019-08-262019-09-02
16014641รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล2019-08-292019-09-06