เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

Showing 141-160 of 1,928 items.
#IDประเภทข่าวสารหัวเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ 
    
1412595เผยแพร่ร่าง TOR การเช่าชุดแปลงสัญญณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System with computed-radiography) (ระบบ PACS)(not set)(not set)
1422605ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 ( 1 ยูนิต) (not set)(not set)
14326199รายการวัสดุผ่าตัด เอกสารแนบ 2(not set)(not set)
1442625สอบราคายา Lopinavir 100 mg+ Ritonavir 25 mg tablet จำนวน 1300 กล่องๆละ 60 เม็ด(not set)(not set)
1452635ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบชุด Pretreatment ระบบน้ำ RO(not set)(not set)
1462645ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)(not set)(not set)
1472655ปรกวดราคายา Manidipine 20 mg tablet จำนวน 3000 กล่องๆละ 100 เม็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(not set)(not set)
1482665สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ แผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (ฺBlood Glucose Strip)(not set)(not set)
1492671ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 2 รายการ(not set)(not set)
1502685ประกาศร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)(not set)(not set)
1512695ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบมาตรฐาน(not set)(not set)
1522705เผยแพร่ร่าง TOR การเช่าชุดแปลงสัญญณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System with computed-radiography) (ระบบ PACS) (ครั้งที่ 2)(not set)(not set)
1532715ประกวดราคายา Manidipine 20 mg tablet จำนวน 3000 กล่องๆละ 100 เม็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(not set)(not set)
1542725ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)
15519655รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563(not set)(not set)
1562745สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องบริการทันตกรรม โรงพยาบาลพะเยา(not set)(not set)
1572845ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ(not set)(not set)
1582855สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(not set)(not set)
1592865ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน 1 รายการ ได้แก่ วัสดุอุดสีเหมือนฟัน(not set)(not set)
16028799คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2558(not set)(not set)