เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

Showing 141-160 of 1,635 items.
#IDประเภทข่าวสารหัวเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ 
    
1412055ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่ 2 ) ได้แก่ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 W จำนวน 2 เครื่อง(not set)(not set)
14220899แผนHRD กลุ่มการพยาบาล (5ปี)(not set)(not set)
1432157ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ* รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ODOD ปีการศึกษา 2558(not set)(not set)
1442167ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ODOD ปีการศึกษา 2558(not set)(not set)
1452177ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติและพัฒนาศักยภาพความเข็มแข็งทางวิชาการ โครงการ กระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ODOD ปีการศึกษา 2558(not set)(not set)
1462205ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR จ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย(not set)(not set)
1472197ดาวน์โหลดใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ(not set)(not set)
1482215ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน(not set)(not set)
1492227ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ(not set)(not set)
1502235เผยแพร่ร่าง TOR จ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบปัสสาวะภายนอกร่างกายผู้ป่วย ด้วยเครื่องสลายนิ่วโดยใช้คลื่นช็อคเป็นพลังงานกระแทกนิ่ว(not set)(not set)
1512245ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได่้แก่ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร(not set)(not set)
1522255ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาอาหารสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์(not set)(not set)
1532265ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาอาหารสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์(not set)(not set)
1542275สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (not set)(not set)
1552285ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบปัสสาวะภายนอกร่างกายผู้ป่วย (not set)(not set)
1562295ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง(not set)(not set)
1572305ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์ก๊าซระหว่างดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)
1582315สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(not set)(not set)
1592325สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(not set)(not set)
1602345ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ (Transport monitor) จำนวน 2 เครื่อง(not set)(not set)