เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

Showing 141-160 of 1,635 items.
#IDประเภทข่าวสารหัวเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ 
    
1412197ดาวน์โหลดใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ(not set)(not set)
1422205ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR จ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย(not set)(not set)
1432215ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน(not set)(not set)
1442227ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ(not set)(not set)
1452235เผยแพร่ร่าง TOR จ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบปัสสาวะภายนอกร่างกายผู้ป่วย ด้วยเครื่องสลายนิ่วโดยใช้คลื่นช็อคเป็นพลังงานกระแทกนิ่ว(not set)(not set)
1462245ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได่้แก่ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร(not set)(not set)
1472255ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาอาหารสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์(not set)(not set)
1482265ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาอาหารสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์(not set)(not set)
1492275สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (not set)(not set)
1502285ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบปัสสาวะภายนอกร่างกายผู้ป่วย (not set)(not set)
1512295ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง(not set)(not set)
1522305ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์ก๊าซระหว่างดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)
1532315สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(not set)(not set)
1542325สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(not set)(not set)
1552345ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ (Transport monitor) จำนวน 2 เครื่อง(not set)(not set)
1562355ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องประชุม : ไมโครโฟนประธานและผู้เข้าร่วม (not set)(not set)
1572365ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์ส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะ (Cystroscope)(not set)(not set)
1582375ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(not set)(not set)
1592395ชื่อมาตรฐานและราคากลางครุภัณฑ์(not set)(not set)
1602405สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินเชนิดเอวันซี จำนวน 6,500 ตัวอย่าง(not set)(not set)