เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

Showing 141-160 of 1,928 items.
#IDประเภทข่าวสารหัวเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ 
    
1412705เผยแพร่ร่าง TOR การเช่าชุดแปลงสัญญณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System with computed-radiography) (ระบบ PACS) (ครั้งที่ 2)(not set)(not set)
1422715ประกวดราคายา Manidipine 20 mg tablet จำนวน 3000 กล่องๆละ 100 เม็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(not set)(not set)
1432725ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)
14419655รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563(not set)(not set)
1452745สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องบริการทันตกรรม โรงพยาบาลพะเยา(not set)(not set)
1462845ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ(not set)(not set)
1472855สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(not set)(not set)
1482865ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน 1 รายการ ได้แก่ วัสดุอุดสีเหมือนฟัน(not set)(not set)
14928799คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2558(not set)(not set)
1503955ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ของโรงพยาบาลพะเยา จำนวน ๙,๙๘๔ ครั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(not set)(not set)
1512895ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(not set)(not set)
1522901ประกาศ กำหนดจัดการสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี พ.ศ.2558-2559(not set)(not set)
1532965ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ (Transport monitor) จำนวน 5 เครื่อง(not set)(not set)
1542951แจ้งวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นกรณีพิเศษ(not set)(not set)
1552935ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)
1562945ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 2 เตียง(not set)(not set)
1572975ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย๊ก จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)
1582985ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยห้องผ่าตัด จำนวน 80,000 กิโลกรัม(not set)(not set)
1592995ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้อมยาม จำนวน 1 หลัง(not set)(not set)
1603005ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมป้ายไฟทางเข้าโรงพยาบาลพะเยา จำนวน 1 รายการ(not set)(not set)