เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

Showing 141-160 of 1,635 items.
#IDประเภทข่าวสารหัวเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ 
    
1418035ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-02-082018-02-15
14211905ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-01-072019-01-16
14310695ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-08-272018-09-07
14412045ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-01-152019-01-31
1458775ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้และป้องกันแสงสีฟ้า (blue light) เข้าตา2018-04-302018-05-10
1469405ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้และป้องกันแสงสีฟ้า (blue light) เข้าตา2018-06-062018-06-15
1478685ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 6 มม.และสารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้าตา2018-04-112018-04-27
14817215ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 6 มม. จำนวน 800 ตัว2020-03-242020-04-08
1499385ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ข้อตะโพกมีเบ้าชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ , ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ 2018-06-062018-07-02
1503795ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรม(not set)(not set)
15117235ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแยยอัตโนมัติ2020-03-252020-04-09
1522735ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ(not set)(not set)
15312235ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-01-292019-02-01
15416405ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ถุงบรรจุโลหิต2020-02-182020-03-06
1559135ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาตรวจนับปริมาณเชื้อ เอช ไอ วี (HIV Viral Load)2018-05-232018-06-08
156124-1ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา(not set)(not set)
15717255ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดทดสอบจำแนกเชื้อและทดสอบความไวต่อสารจุลชีพในเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ2020-03-252020-04-09
15817245ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจนับนแยกเม็ดเลือดอัตโนมัติ สำหรับตรวจวิเคราะห์ Complete Blood2020-03-252020-04-09
1596495ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีและเกลือแร่ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ 32 รายการ จำนวน 665,200 ตัวอย่าง2017-03-212017-04-07
1609145ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีและสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน 30 รายการ จำนวน 278,100 test2018-05-232018-06-08