เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

Showing 141-160 of 1,928 items.
#IDประเภทข่าวสารหัวเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ 
    
14142511ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 25592016-01-012016-01-01
142160790ความเหมือนที่แตกต่าง(not set)(not set)
14315992ความเหมือนที่แตกต่างระหว่าง PM และ AQI(not set)(not set)
1446914คำของบลงทุนหมวดครุภัณฑ์ 25612017-07-072017-09-30
1454531คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SP เขต1(not set)(not set)
1464541คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SP เขต12016-02-022016-02-02
14728799คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2558(not set)(not set)
148905คุณลักษณะเฉพาะของยา Donepezil HCl 10 mg tablets(not set)(not set)
149825คุณลักษณะเฉพาะของยา Ezetimibe 10 mg tablet หน้าที่ 2(not set)(not set)
150835คุณลักษณะเฉพาะของยา Ezetimibe 10 mg tablet หน้าที่ 3(not set)(not set)
151915คุณลักษณะเฉพาะของยา Manidipine 20 mg tablet(not set)(not set)
15210621คู่มือการตรวจสอบเพื่อการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการพัฒนาระบบคุณภาพดูแลต่อเนื่องเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา2018-02-21(not set)
1538964คู่มือการบันทึกเพื่อขออนุมัติ อบรม/สัมมนา/ประชุม2018-05-16(not set)
15417431คู่มือการปฏิบัติงาน ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจทุกระดับ ผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณีการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (not set)(not set)
15545211คู่มือการใช้งาน ระบบ EKG ONLINE2016-02-022016-02-02
15643911คู่มือการใช้งานระบบบันทึกขอ้มูลขออนุมัติเดินทางไปราชการ 2016-01-062016-01-06
15781315งบทดลอง GFMIS บช.01 เดือน มกราคม 2561 2018-02-15(not set)
15868915งบทดลอง GFMIS เดือน พ.ค 602017-06-16(not set)
15969315งบทดลอง GFMIS เดือน มิ.ย 602017-07-18(not set)
16073715งบทดลอง บช.01 GFMIS เดือน กันยายน 602017-10-30(not set)