เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

Showing 161-180 of 1,928 items.
#IDประเภทข่าวสารหัวเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ 
    
1611947ประกาศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ODOD 2558 (ฉบับแก้ไข)(not set)(not set)
1622045ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ได้แก่ ก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 292,307.69 ลูกบาศ์กเมตร(not set)(not set)
1632055ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่ 2 ) ได้แก่ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 W จำนวน 2 เครื่อง(not set)(not set)
16420899แผนHRD กลุ่มการพยาบาล (5ปี)(not set)(not set)
1652157ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ* รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ODOD ปีการศึกษา 2558(not set)(not set)
1662167ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ODOD ปีการศึกษา 2558(not set)(not set)
1672177ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติและพัฒนาศักยภาพความเข็มแข็งทางวิชาการ โครงการ กระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ODOD ปีการศึกษา 2558(not set)(not set)
1682205ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR จ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย(not set)(not set)
1692197ดาวน์โหลดใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ(not set)(not set)
1702215ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน(not set)(not set)
1712227ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ(not set)(not set)
1722235https://writemyessayforme.web.fc2.com#write0000-00-000000-00-00
1732245ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได่้แก่ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร(not set)(not set)
1742255ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาอาหารสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์(not set)(not set)
1752265ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาอาหารสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์(not set)(not set)
1762275http://bfksctkoiola.com/0000-00-000000-00-00
17719755ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 55,200 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-12-252020-12-30
1782285https://writemyessayforme.web.fc2.com#write0000-00-000000-00-00
1792295ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง(not set)(not set)
1802305ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์ก๊าซระหว่างดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)