เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

Showing 161-180 of 1,595 items.
#IDประเภทข่าวสารหัวเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ 
    
1612227ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ(not set)(not set)
1622235เผยแพร่ร่าง TOR จ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบปัสสาวะภายนอกร่างกายผู้ป่วย ด้วยเครื่องสลายนิ่วโดยใช้คลื่นช็อคเป็นพลังงานกระแทกนิ่ว(not set)(not set)
1632245ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได่้แก่ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร(not set)(not set)
1642255ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาอาหารสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์(not set)(not set)
1652265ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาอาหารสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์(not set)(not set)
1662275สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (not set)(not set)
1672285ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบปัสสาวะภายนอกร่างกายผู้ป่วย (not set)(not set)
1682295ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง(not set)(not set)
1692305ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์ก๊าซระหว่างดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง(not set)(not set)
1702315สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(not set)(not set)
1712325สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(not set)(not set)
1722345ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ (Transport monitor) จำนวน 2 เครื่อง(not set)(not set)
1732355ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องประชุม : ไมโครโฟนประธานและผู้เข้าร่วม (not set)(not set)
1742365ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์ส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะ (Cystroscope)(not set)(not set)
1752375ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(not set)(not set)
1762405สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินเชนิดเอวันซี จำนวน 6,500 ตัวอย่าง(not set)(not set)
1772395ชื่อมาตรฐานและราคากลางครุภัณฑ์(not set)(not set)
17824112ลดเค็ม(not set)(not set)
1792435ประกาศสอบราคาซื้อด้ามกรอฟันชนิดความเร็วสูง(not set)(not set)
1802495 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ได้ Gabapentin 600 mg tablet โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(not set)(not set)