Total 8 items.
#หัวเรื่องวันที่ประกาศ
1ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ วันที่ 8 กันยายน 25612018-08-31
2ประกาศ การสรรและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ2018-08-29
3ประกาศโรงพยาบาลพะเยา รับสมัครงาน พนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา ปี 25612018-08-10
4ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ2017-07-01
5ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(not set)
6รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา(not set)
7ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ(แก้ไข)(not set)
8รับสมัครหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล(not set)