Total 10 items.
#หัวเรื่องวันที่ประกาศ
1ประกาศโรงพยาบาลภูกามยาว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๓ อัตรา2019-11-11
2ประกาศโรงพยาบาลภูกามยาว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินฯ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๓ อัตรา2019-11-01
3ประกาศโรงพยาบาลภูกามยาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๓ อัตรา2019-10-17
4ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ วันที่ 8 กันยายน 25612018-08-31
5ประกาศ การสรรและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ2018-08-29
6ประกาศโรงพยาบาลพะเยา รับสมัครงาน พนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา ปี 25612018-08-10
7ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ2017-07-01
8http://xvideosrating.online0000-00-00
9รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา(not set)
10ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ(แก้ไข)(not set)