ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ วันที่ 8 กันยายน 2561

หัวเรื่องประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ วันที่ 8 กันยายน 2561
รายละเอียดอาคารศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา
เวลา 9.00-11.00 น.
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2018-08-31
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)