ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2018-09-17
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)