รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลพะเยา

หัวเรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลพะเยา
รายละเอียดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลพะเยา
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2018-10-29
วันที่สิ้นสุดประกาศ2018-11-09