ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หัวเรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับเขตและระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 32 รายการ
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2018-10-25
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)