ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

หัวเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2018-11-01
วันที่สิ้นสุดประกาศ2018-11-15