ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผ่าตัดกะโหลกศรีษะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผ่าตัดกะโหลกศรีษะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผ่าตัดกะโหลกศรีษะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ชุด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2018-11-05
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)