ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครัั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป

หัวเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครัั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป
รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครัั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2018-11-15
วันที่สิ้นสุดประกาศ2018-11-30