ประกาศรายชื่อผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

หัวเรื่องประกาศรายชื่อผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
รายละเอียดประกาศรายชื่อผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2018-11-29
วันที่สิ้นสุดประกาศ2018-11-09