รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เพื่อปฏิบัติงานศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

หัวเรื่องรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เพื่อปฏิบัติงานศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
รายละเอียดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เพื่อปฏิบัติงานศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2018-11-29
วันที่สิ้นสุดประกาศ2018-12-15