รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หัวเรื่องรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียดโรงพยาบาลพะเยาขอเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2018-12-04
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)