รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2561

หัวเรื่องรายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียดโรงพยาบาลพะเยาขอเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2561
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2018-12-04
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)