ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หัวเรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดชื่อโครงการจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก,เอว
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2018-12-04
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)