ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หัวเรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2018-12-11
วันที่สิ้นสุดประกาศ2018-12-18