รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2018-12-14
วันที่สิ้นสุดประกาศ2018-12-21