รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา

หัวเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
รายละเอียดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2018-12-20
วันที่สิ้นสุดประกาศ2018-12-28