รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล

หัวเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล
รายละเอียดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2018-12-25
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-01-05