เผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561

หัวเรื่องเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
รายละเอียดเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-01-07
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)