รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพะเยา)

หัวเรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพะเยา)
รายละเอียดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพะเยา)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-01-08
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-01-31