ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิด 2 ระบบ (SLT) และ Nd Yag Laser ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิด 2 ระบบ (SLT) และ Nd Yag Laser ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิด 2 ระบบ (SLT) และ Nd Yag Laser ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-01-31
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-02-08