ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-01-31
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-02-11