รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพะเยา

หัวเรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพะเยา
รายละเอียดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพะเยา
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-02-11
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-03-11