ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด

หัวเรื่องประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด
รายละเอียดประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-03-12
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-03-26