ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดเจาะเก็บเกร็ดโลหิต

หัวเรื่องประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดเจาะเก็บเกร็ดโลหิต
รายละเอียดประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดเจาะเก็บเกร็ดโลหิต
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-03-12
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-03-26