ประกาศประกวดราคาซื้อยา 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องประกาศประกวดราคาซื้อยา 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้
1. Eugenol 1.36 g/100 g + menthol 5.44 g/100 g + methyl salicylate 10.2 g/100 g cream จำนวน 120,000 หลอดๆละ 30 gm
2. Theophylline 200 mg prolonged-release tablet จำนวน 860,000 เม็ด
3. Methyldopa 250 mg film-coated tablet จำนวน 700,000 เม็ด
4. Perindopril arginine 5 mg film-coated tablet จำนวน 90,000 เม็ด
รายละเอียดอื่น ๆ

เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-03-14
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-03-22