เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงพยาบาลพะเยาประจำปีงบประมาณ 2562

หัวเรื่องเผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงพยาบาลพะเยาประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดเผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงพยาบาลพะเยาประจำปีงบประมาณ 2562
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-01-16
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)