ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หัวเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 15 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-04-05
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)