รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์

หัวเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
รายละเอียดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-04-09
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-04-26