ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 20,000 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 20,000 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 20,000 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-04-05
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)