ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 14,500 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 14,500 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 14,500 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-04-05
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)