ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับปริมาณเชื้อ เอช ไอ วี (HIV Viral Load) จำนวน 3,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับปริมาณเชื้อ เอช ไอ วี (HIV Viral Load) จำนวน 3,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับปริมาณเชื้อ เอช ไอ วี (HIV Viral Load) จำนวน 3,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-04-05
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)