ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเกร็ดโลหิต จำนวน 110 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเกร็ดโลหิต จำนวน 110 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเกร็ดโลหิต จำนวน 110 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-04-05
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)