ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยา Antiglobulin test วิธี Gel test จำนวน 100 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยา Antiglobulin test วิธี Gel test จำนวน 100 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยา Antiglobulin test วิธี Gel test จำนวน 100 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-04-10
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)