เผยแพร่รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562

หัวเรื่องเผยแพร่รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
รายละเอียดเผยแพร่รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-04-23
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)