เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 2)

หัวเรื่องเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 2)
รายละเอียดเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 2)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-04-23
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)