ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้
1. Ibandronic acid 3 mg/3 ml solution for injection 3 ml prefilled syr. จำนวน 240 syringe
2. epoetin alfa 4000 IU powder and solvent for solution for injection จำนวน ๙,5๐๐ vial
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-06-13
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-06-24