เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (PD น้ำยาช่องท้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (PD น้ำยาช่องท้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-06-18
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)