เผยแพร่รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

หัวเรื่องเผยแพร่รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
รายละเอียดเผยแพร่รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-06-18
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)