เผยแพร่ประกาศ จังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หัวเรื่องเผยแพร่ประกาศ จังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียดเผยแพร่ประกาศ จังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-06-20
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)