ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาจำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

หัวเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาจำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
รายละเอียดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้
1. cyanocobalamin 50 mcg + pyridoxine hydrochloride 5 mg + thiamine 100 mg tablet, 1 tablet จำนวน 1,600,000 เม็ด
2. lercanidipine hydrochloride 20 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 224,000 เม็ด
3. calcium carbonate 835 mg tablet, 1 tablet หรือ calcium carbonate 835 mg capsule, hard, 1 capsule จำนวน 4,000,000 เม็ด
4. piperacillin 4 g + tazobactam 500 mg powder for solution for injection/infusion, 1 vial จำนวน 10,000 vial
5. sodium chloride 900 mg/100 mL irrigation solution, 1 L bottle จำนวน 30,000 ขวด
รายละเอียดอื่น ๆ ตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-06-28
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-07-08