เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-07-24
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-07-30