ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (PD ช่องท้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (PD ช่องท้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-07-23
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-08-05