เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 3)

หัวเรื่องเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 3)
รายละเอียดเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 3)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-07-31
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)