เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดแบตเตอรี่สำหรับกระดูกขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องเผยแพร่ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดแบตเตอรี่สำหรับกระดูกขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเผยแพร่ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดแบตเตอรี่สำหรับกระดูกขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-08-01
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)